Organisatie

Pathologie projecten


Bekijk onze projecten

Doel Stichting Pathologie Projecten

De SPP is eind 2015 opgericht om in het veld van de pathologie projecten uit te voeren die de communicatie tussen laboratoria bevorderen. De SPP voert alleen extern gefinancierde projecten uit en heeft geen eigen middelen. In 2016 is het project PIE in de SPP ondergebracht: Pathology Image Exchange.

Bestuur

Dr. S.M. Willems, voorzitter, UMC Utrecht en NKI-AvL
Mr. drs. J. Woerdman, penningmeester, Saltro
Mw. prof. dr. I.D. Nagtegaal, vicevoorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. H.J. van Slooten, lid, Pathologie-DNA, Nieuwegein
Mw. Drs. J.A.A. Snoek, stagiair Bestuur, VUmc
Dr. J. Bart, lid, Isala Zwolle

Raad van Toezicht

Dr. A.G.J.M. Hanselaar, voorzitter
dr. J.W.R. Meijer, lid, Pathologie-DNA, Arnhem
Mw. Prof. dr. S. Siesling, lid, IKNL
Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, lid, AMC-UvA Amsterdam
Drs. J.G. den Hollander, lid, Tergooi Hilversum

Bureau

Mw. dr. A.C. Debernardi, directeur
Mw. J.H. de Bruijn-Spannenberg, secretariaat
KvK: 64797791

Doel Stichting Pathologie Projecten

De SPP is eind 2015 opgericht om in het veld van de pathologie projecten uit te voeren die de communicatie tussen laboratoria bevorderen. De SPP voert alleen extern gefinancierde projecten uit en heeft geen eigen middelen. In 2016 is het project PIE in de SPP ondergebracht: Pathology Image Exchange.

Bestuur

Dr. S.M. Willems, voorzitter, UMC Utrecht en NKI-AvL
Mr. drs. J. Woerdman, penningmeester, Saltro
Mw. prof. dr. I.D. Nagtegaal, vicevoorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. H.J. van Slooten, lid, Symbiant
Mw. Drs. J.A.A. Snoek, stagiair Bestuur, VUmc
Dr. J. Bart, lid, Isala Zwolle

Raad van Toezicht

Dr. A.G.J.M. Hanselaar, voorzitter
Mr. I.M. Braal, lid
Mw. Prof. dr. S. Siesling, lid, IKNL
Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, lid, AMC-UvA Amsterdam
Prof. dr.ir. P. van den Brandt, lid, Maastricht UMC

Bureau

Mw. dr. ir. E.H. Hofhuis, directeur
Mw. J.H. Spannenberg, secretariaat
KvK: 64797791

Pathologie projecten


Bekijk onze projecten